SKLOPIVI ĐAČKI STO No.9 180€

 

Opis

U školama, obdaništima i drugim obrazovnim institucijama.

Možete racionalno koristiti prostor u zavisnosti od broja korisnika.

Sklopivi stolovi zauzimaju malo mesta kada se ne koriste.